Impresum

Direktor i glavni i odgovorni urednik

Žarko Simović

marketing@klik1008.com

omladinski@klik1008.com

 

Naziv i sedište izdavača

Radio Xanadu doo Čačak

Skadarska 1

32000 Čačak

www.klik1008.com